COMPRI izolace = prověřené systémy pro úsporu energií

Nároky na pozemní stavby rostou v požadavcích na úsporu energií, technické požadavky i pohodu obývání. Ze strany investorů i projektantů s sebou tyto požadavky nesou vysoké nároky na stavebně-fyzikální vlastnosti použitých skladeb a materiálů. Většinou již nestačí pouze vhodně poskládat nejlevnější dostupné materiály od různých dodavatelů, tak jak po léta zaběhnutá praxe často funguje. Je třeba dbát na doporučení výrobců a projektantů, kteří by měli vlastnosti skladeb a materiálů ctít a počítat s jejich přesnými parametry. To se týká především skladeb tepelných izolantů, parobrzdných a voděodolných vrstev a difuzně otevřených fasádních systémů.

Cílem není investora v rámci výstavby či dodatečného zateplení „stáhnout z kůže“ dodávkou co nejdražších technologií, ale vysvětlit mu správnost vzájemného spolupůsobení jednotlivých materiálů a technologi. Nabídnutý produkt musí mít optimální kvalitu i cenu. V rámci této filosofie přivádíme na trh systém řešení COMPRI®, který zahrnuje komplexní nabídku materiálů pro různé oblasti. Z tepelných izolantů jsou to především foukané izolace na bázi celulózy, minerálního vlákna a nenasákavého polystyrenu. Každý z těchto produktů má unikátní vlastnosti a umožní bez rizika, foukanou technologií na místě stavby, realizovat zateplení prakticky kterékoli konstrukce.


Systém COMPRI se skládá z těchto produktů:

  • Tepelné izolace
  • Zvukové izolace
  • Protipožární izolace
  • Membrány, lepidla, pásky a příslušenství
  • Obklady


Více informací se dozvíte na stránkách www.compri-izolace.cz.